Compartiment Registru Agricol 1. Ține la zi evidenţa terenurilor din comuna Constantin Daicoviciu, care fac obiectul legii Fondului funciar ;
 2. Operează în registrul agricol terenurile, efectivele de animale, pasari şi albine, urmareste miscarea efectivelor;
 3. Transcrierea animalelor instrainate;
 4. Conduce evidenta privind arendarea terenurilor;
 5. Întocmeşte lucrările necesare aplicării prevederilor legale privind fondul funciar şi prevederile Legii cadastrului;
 6. Întocmeşte şi ţine la zi registrele agricole ale comunei şi centralizatorul acestuia;
 7. Întocmeşte situaţiile statistice necesare şi asigură transmiterea lor ;
 8. Eliberează certificate de producător, bilete de proprietate, certificate de stare materială, adeverinţe de şomaj ; întocmirea documentelor necesare obţinerii subvenţiilor acordate gospodăriilor agricole ( ingrasaminte, produse agricole, lapte, vitei, seminte etc. );
 9. Asigură administrarea păşunilor de pe raza comunei Constantin Daicoviciu şi efectuarea lucrărilor de întreţinere a acestora ;
 10. Fundamentează taxa de păşune pentru deţinătorii de animale din localitate şi din afara acesteia
 11. Stabileşte productiile medii obtinute în gospodariile populatiei pentru culturile agricole şi sectorul zootehnic;
 12. soluţionează sesizările şi reclamaţiile adresate Comunei Constantin Daicoviciu referitoare la probleme ce fac obiectul registrului agricol.