ANUNT LICITATIE INCHIRIERE PASUNE

9 mai 2024


1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:  Comuna Constantin Daicoviciu, cu sediul în Localitatea Cavaran nr 11, județ Caras –Severin, tel/fax: 0255510126, primariacavaran@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

 Închirierea unei suprafețe totale de 1026,87 hectare pășune comunală, formată din 35 (treizecișicinci) loturi: Lot nr. 1 – Pășunea Constantin Daicoviciu, în suprafață de 21,55 ha, situată în parcela u.a. 14A, 14D, 14B, 14C, Lot nr. 2 -Pășunea Constantin Daicoviciu, în suprafață de 37,05 ha, situată în parcelele u.a. 14D, 14B, 13B, 14C,12A, Lot nr.3 – Pășunea Constantin Daicoviciu în suprafață de 28,5 ha, situata în parcelele u.a. 12D, 12C, Lot nr.4 – Pășunea Constantin Daicoviciu în suprafață de 20 ha, situata în parcelele u.a. 12A, 12B, Lot nr.5 – Pășunea Maciova în suprafață de 66,6 ha, situaae în parcelele u.a. 18B, 19, Lot nr.6 – Pășunea Maciova în suprafață de 21,2 ha, situata în parcela u.a. 23, Lot nr.7 – Pășunea Maciova în suprafață de 13,9ha, situata în parcelele u.a. 18C, 17, Lot nr.8 – Pășunea Maciova în suprafață de 15,5 ha, situata în parcelele u.a. 18A, 20, Lot nr.9 – Pășunea Maciova în suprafață de 25 ha, situata în parcela u.a. 24, Lot nr.10 – Pășunea Maciova în suprafață de 24,7 ha, situata în parcelele u.a. 21,23, Lot nr.11– Pășunea Matnicul Mare în suprafață de 49,13 ha, situata în parcelele u.a. 2C, 2D, 2A, 2E, Lot nr.12– Pășunea Matnicul Mare în suprafață de 204,27 ha, situata în parcelele u.a. 3C, 1B ,2B, 3D,1A, 4A,3A, 4F ,3B, 4B,4C, 4D ,4E, 3D , Lot nr.13– Pășunea Matnicul Mare în suprafață de 28,2ha, situata în parcelele u.a. 4D, 2G, 11, 2F , Lot nr.14– Pășunea Matnicul Mare în suprafață de 50,4 ha, situata în parcelele u.a. 2A, 2F,Lot nr.15– Pășunea Pestere în suprafață de 24,6 ha, situata în parcelele u.a. 16B, 15,Lot nr.16– Pășunea Pestere în suprafață de 22,6 ha, situata în parcelele u.a. 16C, 22B,Lot nr.17– Pășunea Pestere în suprafață de 4,9 ha, situata în parcelele u.a. 16A, 22A,Lot nr.18– Pășunea Prisaca în suprafață de 89,68 ha, situata în parcelele u.a. 5A, 8A, 8C, 10A, 5D, 25, Lot nr.19– Pășunea Prisaca în suprafață de 40,98 ha, situata în parcelele u.a. 8B, 26,Lot nr.20– Pășunea Prisaca în suprafață de 10,98 ha, situata în parcela u.a. 8B,Lot nr.21– Pășunea Prisaca în suprafață de 30,65 ha, situata în parcela u.a. 5A,Lot nr.22– Pășunea Prisaca în suprafață de 8 ha, situata în parcela u.a. 8A,Lot nr.23– Pășunea Prisaca în suprafață de 15,8 ha, situata în parcela u.a. 8A,Lot nr.24– Pășunea Prisaca în suprafață de 3,7 ha, situata în parcela u.a. 5B,Lot nr.25– Pășunea Prisaca în suprafață de 11,5 ha, situata în parcela u.a. 5C,Lot nr.26– Pășunea Prisaca în suprafață de 10 ha, situata în parcela u.a. 10B,Lot nr.27– Pășunea Prisaca în suprafață de 8,2 ha, situata în parcela u.a. 10B,Lot nr.28– Pășunea Prisaca în suprafață de 10 ha, situata în parcela u.a. 10B,Lot nr.29– Pășunea Zagujeni în suprafață de 26 ha, situata în parcelele u.a. 7C,7E,Lot nr.30– Pășunea Zagujeni în suprafață de 10,9 ha, situata în parcela u.a. 7A,Lot nr.31– Pășunea Zagujeni în suprafață de 13 ha, situata în parcela u.a. 7D,Lot nr.32– Pășunea Zagujeni în suprafață de 26,38 ha, situata în parcela u.a. 7B,Lot nr.33– Pășunea Zagujeni în suprafață de 4,66 ha, situata în parcelele u.a.7B, 6B,Lot nr.34– Pășunea Zagujeni în suprafață de 34,4 ha, situata în parcela u.a. 6A,Lot nr.35– Pășunea Zagujeni în suprafață de 9 ha, situata în parcelae u.a. 9C,  aparținând domeniului public al comunei Constantin Daicoviciu, județul Caraş-Severin, conform Caietului de sarcini, HCL Comuna Constantin Daicoviciu Nr. 22 din data 29.04.2024 și conform O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

3. Informații privind documentația de atribuire: informațiile se găsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:  la sediul Comunei Constantin Daicoviciu, Localitatea Cavaran nr 11, județ Caras -Severin, contra cost.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul registratură, din cadrul Comunei Constantin Daicoviciu, Localitatea Cavaran nr 11, județ Caras -Severin.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:  Contravaloarea documentației de licitație cu anexele acesteia este de 100 lei pentru un exemplar și se va achita la caseria Comunei Comunei Constantin Daicoviciu, Localitatea Cavaran nr 11, județ Caras -Severin.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.05.2024 ora 10.00

4. Informaţii privind ofertele: Conform caietului de sarcini

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 30.05.2024 ora 09.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Comunei Constantin Daicoviciu, Localitatea Cavaran nr 11, județ Caras -Severin – Registratură

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta  se va depune într-un 1 (unu) exemplar original

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.05.2024, ora 10.00, la sediul Comunei Constantin Daicoviciu, Localitatea Cavaran nr 11, județ Caras –Severin.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș-Severin cu sediul în Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4, cod poştal 320061, tel. 0255213304 fax 0255213135, email: ecris.115@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.05.2024

MONITORUL OFICIAL LOCALMonitorul Oficial Local ofera informatii despre statutul unității administrativ-teritoriale, regulamentele privind procedurile administrative, hotărârile autorității deliberative, dispozițiile autorității executive, documente și informații financiare precum si alte documente informative.Acceseaza Monitorul Oficial

Primaria Comunei Constantin Daicoviciu


Str. Principala, 11, Com. Constantin Daicoviciu
Cod postal: 327090
Caras-Severin, România

Telefon: 0255510126
Fax: 0255510126
Email: primariacavaran@yahoo.com

Program de lucru:
Luni-Vineri 08:00-16:00