PRIMARIA COMUNEI CONSTANTIN DAICOVICIU

Judetul Caras Severin

Hotarari ale Consiliului Local 2021» HCL nr. 4 din 08.01.2021 - Privind aprobare incheiere act aditional la contractul de servicii silvice
» HCL nr. 3 din 08.01.2021 - Privind aprobarea acoperii definitive a deficitului Sectiunii de dezvoltare
» HCL nr. 2 din 08.01.2021 - Privind indexare impozite si taxe locale
» HCL nr.. 1 din 08.01.2021 - Privind aprobare ordine de zi sedinta extraordinara
» HCL nr. 5 din 08.01.2021 - Privind aprobarea lucrarilor ce se vor executa in anul 2021 cu tractorul, buldoexcavatorul, vidanja, motocoasa, drujba, motopompa
» HCL nr. 6 din 08.01.2021 - Privind aprobarea proiectului Dotarea Scolii Gimnaziale C.D. cu echipament IT
» HCL nr. 7 din 08.01.2021 - Privind aprobare infintare Serviciu public de Gospodarire comunala C. D.
» HCL nr. 9 din 25.01.2021 - Privind aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» HCL nr. 10 din 25.01.2021 - Privind aprobare retea scolara
» HCL nr. 11 din 26.02.2021 - Privind aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» HCL nr. 12 din 26.02.2021 - Privind constatare incetare de drept mandat consilier local
» HCL nr. 13 din 26.02.2021 - Privind alegere presedinte sedinta lunile Martie-Mai
» HCL nr. 14 din 26.02.2021 - Privind mandatare primar de a vota in Adunarea Generala ADI
» HCL nr. 15 din 26.02.2021 - Privind aprobarea Dispozitiei de santier la obiectivul Amenajare baza sportiva Prisaca
» HCL nr. 16 din 26.02.2021 - Privind achizitie doua pompe pentru sistemul de canalizare
» HCL nr. 18 din 31.03.2021 - Privind aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» HCL nr. 19 din 31.03.2021 - Privind aprobare incheiere act aditional servicii salubrizare
» HCL nr. 20 din 31.03.2021 - Privind neexercitarea de catre UAT C. Daicoviciu prin Consiliul Local a dreptului de preemtiune la vanzarea imobilului monument istoric Conacul Iuhasz
» HCL nr. 21 din 31.03.2021 - Privind aprobare ordine de zi sedinta extraordinara
» HCL nr. 22 din 19.04.2021 - Privind aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» HCL nr. 23 din 19.04.2021 - Privind aprobare cont executie buget local la 31.12.2020
» HCL nr. 24 din 19.04.2021 - Privind utilizare excedent bugetar aferent anului 2020
» HCL nr. 25 din 19.04.2021 - Privind aprobare buget local si lista de investitii pe anul 2021
» HCL nr. 26 din 19.04.2021 - Privind plan de ocupare functii publice pe anul 2021
» HCL nr. 27 din 19.04.2021 - Privind aprobare plan lucrari pentru beneficiarii VMG
» HCL nr. 28 din 19.04.2021 - Privind aprobare amplasare panou semnalizare risc la Caminul Cultural Cavaran
» HCL nr. 29 din 19.04.2021 - Privind aprobare contractare servicii salubrizare
» HCL nr. 30 din 28.04.2021 - Privind aprobare ordine de zi sedinta extraordinara
» HCL nr. 31 din 28.04.2021 - Privind alegere viceprimar
» HCL nr. 32 din 10.05.2021 - Privind aprobare ordine de zi sedinta extraordinara
» HCL nr. 33 din 10.05.2021 - Privind aprobare inchiriere islaz comunal
» HCL nr. 34 din 11.06.2021 - Privind aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» HCL nr. 35 din 11.06.2021 - Privind alegere presedinte sedinta lunile Iunie-August
» HCL nr. 36 din 11.06.2021 - Privind aprobare Dispozitie de santier nr. 2 la obiectivul Amenajare Baza Sportiva Prisaca
» HCL nr. 37 din 31.07.2021 - Privind aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» HCL nr. 38 din 31.07.2021 - Privind aprobare marcare masa lemnoasa pasunea impadurita Maciova si padurea comunala Prisaca-Zagujeni
» HCL nr. 39 din 31.07.2021 - Privin aprobarea Strategiei de dezvoltare locala
» HCL nr. 40 din 31.07.2021 - Privind aprobare cont executie buget local la 31.03.2021
» HCL nr. 41 din 31.07.2021 - Privind aprobare cont executie buget local la 31.06.2021
» HCL nr. 42 din 31.07.2021 - Privind aprobare marcare arbori esenta molid
» HCL nr. 43 din 31.07.2021 - Privind aprobare amenajare acces la drumul comunal din vecinatatea SC Cavarantana
» HCL nr. 44 din 31.07.2021 - Privind stabilirea unor masuri obligatorii privind salubrizarea localitatilor
» HCL nr. 45 din 10.08.2021 - Privind aprobare ordine de zi sedinta extraordinara
» HCL nr. 46 din 10.08.2021 - Privind aprobare documentatie de atribuire a serviciului de colectare si transport deseuri
» HCL nr. 47 din 10.08.2021 - Privind rectificare buget local si lista de investitii pe trim. III 2021
» HCL nr. 48 din 10.08.2021 - Privind aprobare achizitionare autoturism
» HCL nr. 49 din 10.08.2021 - Privind aprobare act aditional la contractul de salubrizare
» HCL nr. 50 din 10.08.2021 - Privind aprobare Dispozitie de santier nr. 1 la obiectivul Realizare sisteme de canalizare si epurareape uzate menajere
» HCL nr. 51 din 10.08.2021 - Privind aprobare Dispozitie de santier nr. 2 la obiectivul Realizare sisteme de canalizare si epurare
» HCL nr. 52 din 25.08.2021 - Privind aprobare ordine de zi sedinta extraordinara
» HCL nr. 53 din 25.08.2021 - Privind implementare proiect privind distributie gaze naturale
» HCL nr. 54 din 23.09.2021 - Privind aprobare ordine de zi sedinta extraordinara
» HCL nr. 55 din 23.09.2021 - Privind alegere presedinte sedinta lunile ISeptembrie-Noiembrie
» HCL nr. 56 din 23.09.2021 - Privind constatare incetare de drept mandat consilier local
» HCL nr. 57 din 23.09.2021 - Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de comodat incheiat cu Episcopia Caransebesului
» HCL nr. 58 din 23.09.2021 - Privind rectificare buget local si lista de investitii pe trim. III 2021
» HCL nr. 59 din 23.09.2021 - Privind aprobarea indicatorilor de performanta si serviciului cu anexe 1 si 2 la Regulamentul de functionare al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
» HCL nr. 60 din 23.09.2021 - Privind aprobare Dispozitie de santier nr. 2 la obiectivul Realizare sisteme de alimentare cu apa
» HCL nr. 61 din 23.09.2021 - Privind aprobare Dispozitie de santier nr. 3 la obiectivul Realizare sistem de alimentare cu apa
» HCL nr. 62 din 23.09.2021 - Privind aprobare deviz general actualizat pentru obiectiv Amenajare baza sportiva Prisaca
» HCL nr. 63 din 23.09.2021 - Privind aprobare indicatori tehnico-economici si Deviz general actualizat pentru obiectivul Realizare sisteme de alimentare cu apa
» HCL nr. 64 din 23.09.2021 - Privind aprobare indicatori tehnico-economici si Deviz general actualizat pentru obiectivul Realizare sisteme de canalizare si epurare ape uzate menajere
» HCL nr. 65 din 23.09.2021 - Privind aprobare Deviz general actualizat pentru obiectivul Modernizare drumuri vicinale
» HCL nr. 66 din 23.09.2021 - Privind aprobare indicatori tehnico-economici si Deviz general actualizat pentru obiectivul Modernizare strazi si drumuri comunale
» HCL nr. 67 din 08.10.2021 - Privind aprobare ordine de zi sedinta extraordinara
» HCL nr. 68 din 08.10.2021 - Privind aprobare act punere in valoare padure Prisaca -Zagujeni
» HCL nr. 69 din 08.10.2021 - Privind aprobare act punere in valoare padure Prisaca -Zagujeni
» HCL nr. 70 din 08.10.2021 - Privind aprobare modificare stat functii
» HCL nr. 71 din 08.10.2021 - Privind aprobare cerere de finantare pentru includerea in Programul National de Investitii Anghel Saligny pentru obiectivul Reabilitare si Modernizare Strazi
» HCL nr. 72 din 08.10.2021 - Privind aprobare cerere de finantare pentru includerea in Programul National de Investitii Anghel Saligny pentru obiectivul Modernizare drumuri de interes local
» HCL nr. 73 din 08.10.2021 - Privind aprobare cerere de finantare pentru includerea in Programul National de Investitii Anghel Saligny pentru obiectivul Reabilitare si extindere bransamente racorduri la sistemul de alimentare cu apa si canalizare in loc. Prisaca-Zagujeni
» HCL nr. 74 din 08.10.2021 - Privind aprobare Deviz general actualizat pentru obiectivul Realizare sisteme de alimentare cu apa
» HCL nr. 75 din 08.10.2021 - Privind aprobare Deviz general actualizat pentru obiectivul Modernizare strazi si drumuri comunale