PRIMARIA COMUNEI CONSTANTIN DAICOVICIU

Judetul Caras Severin

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL 2015



» HCL nr. 1 din 09.01.2015 privind alegere presedinte de sedinta pentrui lunile Ianuarie-Martie a d-lui Stan Nicolae Dorel -
» HCL nr. 2 din 09.01.2015 privind aprobare ordine de zi sedinta din 09.01.2015 -
» HCL nr. 3 din 09.01.2015 privind aprobare raport evaluare si caiet sarcini pentru Cabinet Medical Stomatologie -
» HCL nr. 4 din 09.01.2015 privind aprobare marcare 4+6 arbori specia pluta -
» HCL nr. 5 din 09.01.2015 privind aprobare acoperire definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local -
» HCL nr. 6 din 09.01.2015 privind aprobare retea scolara unitatii de invatamant de pe raza comunei -
» HCL nr. 7 din 30.01.2015 privind aprobare ordine de zi sedinta din 30.01.2015 -
» HCL nr. 8 din 30.01.2015 privind aprobarea incheierii unui act adi'ional la contractul nr. 2674 din 24.5.2013 incheiat intre comuna Constantin Daicoviciu prin Primar si SC Topavedi Constructii SRL Timisoara, privind diminuarea valoarii contractului -
» HCL nr. 9 din 30.01.2015 privind aprobarea constituirii unei comisii de recepţie a lucrărilor de curăţire şi întretinere a islazului comunal precum si preluarea-predarea islazului comunal, închiriat fermierilor conform contractelor de inchirie -
» HCL nr. 10 din 06.02.2015 privind aprobare ordine de zi sedinta din 06.02.2015 -
» HCL nr. 11 din 06.02.2015 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitii "Modernizare drumuri de interes local in comuna C. Daicoviciu -
» "HCL nr. 12 din 06.02.2015 privind aprobare cofintare obiectiv de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna C.Daicoviciu -
» HCL nr. 13 din 11.02.2015 privind aprobare ordine de zi sedinta ordinara din 11.02.2015 -
» HCL nr. 14 din 11.02.2015 privind aprobare plan lucrari cu tractorul, buldoexcavatorul, motocositoarea, drujba si motopompa aflate in dotarea primariei -
» HCL nr. 15 din 11.02.2015 privind aprobare Plan de lucrari pentru anul 2015 pentru beneficiarii venitului minim garantat -
» HCL nr. 16 din 11.02.2015 privind aprobarea bugetului local al comunei C. Daicoviciu si a listei de investitii pe anul 2015 partea I -
» HCL nr. 17 din 11.02.2015 privind utilizare excedent bugetar aferent anului 2014 -
» HCL nr. 18 din 11.02.2015 privind aprobarea intocmirii Amenajamentului Pastoral pentru pajistile aflate in proprietatea primariei C. Daicoviciu -
» HCL nr. 16 din 11.02.2015 privind aprobarea bugetului local al comunei C. Daicoviciu si a listei de investitii pe anul 2015 partea a II a -
» HCL nr. 16 din 11.02.2015 privind aprobarea bugetului local al comunei C. Daicoviciu si a listei de investitii pe anul 2015 partea a III a -
» HCL nr. 19 din 11.02.2015 privind acordarea unui mandat special d-lui Radut Cristinel Danielus de a vota in Adunarea Generala a Asociatiilor ADI Intercom Deseuri -
» HCL nr. 21. din 25.03.2015 privind aprobare realizare obiectiv si indicatori tehnico-economici privind obiectivul de investitii ,,Alimentare cu apa in sat Cavaran,comuna C. Daicoviciu -
» HCL nr.20 din 25.03.2015 privind aprobare ordine de zi sedinta de indata din 25.03.2015 -
» HCL nr. 22. din 25.03.2015 privind aprobare realizare obiectiv si indicatori tehnico-economici privind obiectivul de investitii ,,Realizare sistem de canalizare si statie epurare ape menajere in sat Cavaran,comuna C. Daicoviciu -
» HCL nr. 23 din 30.03.2015 privind aprobare ordine de zi sedinta din 30.03.2015 -
» HCL nr. 101 din 23.11.2015 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare de lucru a Consiliului Local din data de 23.11.2015 -
» HCL nr. 24 din 30.03.2015 privind revocare HCL nr. 74 din 28.11.2014 si HCL nr. 3 din 09.01.2015 -
» HCL nr. 25 din 30.03.2015 privind avizul de ocupare temporara a domeniului public pentru Statie Protectie Catodica Zagujeni -
» HCL nr. 26 din 30.03.2015 priivnd aprobare acord principiu inchiriere spatiu proprietatea comunei pentru spatiu comercial- farmacie veterinara -
» HCL nr. 27 din 30.03.2015 privind aprobare infintare Serviciu alimentare cu apa si canalizare al comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 28 din 30.03.2015 privind aprobare modificare organigrama si stat de functii Consiliul Local al comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 29 din 30.03.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului de alimentare cu apa si canalizare al comunei C. Daicoviciu -
» HCL nr. 30 din 30.03.2015 privin aprobarea Contractului de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare al comunei C. Daicoviciu -
» HCL nr. 31 din 28.04.2015 privind aprobare ordine de zi sedinta din 28.04.2015 -
» HCL nr. 32 din 28.04.2015 privind alegerea doamnei Blidariu Elena Ana presedinte de sedinta pentru lunile aprilie-mai-iunie 2015 -
» HCL nr. 33 din 28.04.2015 privind revocare HCL nr. 28 din 30.03.2015 -
» HCL nr. 34 din 28.04.2015 privind aprobare modificare organigrama si stat de functii Consiliul Local al comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 35 din 28.04.2015 privind aprobarea marcarii a 1500 mc masa lemnoasa din padurea comunala Zagujeni -
» HCL nr. 36 din 28.04.2015 privind aprobare taxe eliberare atestat de producator si carnet de comercializare produse agricole -
» HCL nr. 37 din 28.04.2015 privind aprobare cont executie al bugetului local al comunei C. Daicoviciu pentru anul 2014 -
» HCL nr. 38 din 28.04.2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul bugetar 2014 -
» HCL 39 din 28.04.2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei C. Daicoviciu pentru trim. I an 2015 -
» HCL nr. 41 din 28.04.2015 privind aprobare realizare obiectiv ,,Amenajare loc de joaca pentru copii in loc. Pestere" -
» HCL nr. 42 din 28.04.2015 privind aprobare rectificare buget local pe trim. II anul 2015 -
» HCL nr. 43 din 28.04.2015 privind aprobarea platii catre SC ANDOCONSULT SRL dispusa de instanta -
» HCL nr. 44 din 28.04.2015 privin acordarea de mandat special domnului Cristinel Danielus Radut de a vota in Adunarea Generala a Asociatilor - Asociatia de dezvoltare Intercomunitara ,,INTERCOM DESEURI -
» HYCL nr. 45 din 28.04.2015 privind aprobarea aderarii comunei Constantin Daicoviciu la potentialul GAL TARA GUGULANILOR -
» HCL nr. 46 din 28.04.2015 privind desemnarea solicitantului si acordarea mandatului de reprezentare al comunei BAUTAR pentru reprezentantul legal al solicitantului in vederea depunerii si implementarii proiectului SPRIJIN PREGATITOR PENTRU ELABORAREA -
» HCL nr. 47 din 24.06.2015privind aprobare ordine de zi sedinta din 24.06.2015 -
» HCL nr. 48 din 24.06.2015 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consilului Local din data de 28.04.2015 -
» HCL nr. 49 din 24.06.2015 privind alegerea domnului Caltun Lucian presedinte de sedinta pentru lunile iulie-august-septembrie 2015 -
» HCL nr. 50 din 24.06.2015 privind revocarea HCL nr. 64 din 12.09.2014 -
» HCL nr. 51 din 24.06.2015 privind revocarea HCL nr. 18 din 11.02.2015 -
» HCL nr. 52 din 24.06.2015 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al Consiliului Local al Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 53 din 24.06.2015 privind revocarea HCL nr. 18 din 11.02.2015HCL nr. 53 din 24.06.2015 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit conform HCL Constantin Daicoviciu nr. 57 din 27.09.2015 domnului But Raul Vasile -
» HCL nr. 54 din 24.06.2015 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit conform HCL Constantin Daicoviciu nr. 65 din 31.10.2011 domnului Croitoru Costel -
» HCL nr. 55 din 24.06.2015 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit conform HCL Constantin Daicoviciu nr. 10 din 09.02.2011 domnului Dzitac Dumitru -
» HCL nr. 56 din 24.06.2015 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit conform HCL Constantin Daicoviciu nr. 11 din 09.02.2011 domnului Dzitac Ioan -
» HCL nr. 57 din 24.06.2015 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit conform HCL Constantin Daicoviciu nr. 75 din 12.12.2012 doamnei Perca Luci Nadia -
» HCL nr. 58 din 24.06.2015 privind aprobarea documnetatiei de urbanism P.U.Z. ‘’Case familiale Maciova“ conform Proiect nr. 01/2015 cu amplasament in localitatea Maciova, beneficiar Cirpaci Gabriel Nicolae si Cirpaci Aurelia Cosmina -
» HCL nr. 59 din 24.06.2015 privind aprobarea pretului pentru furnizarea apei potabile, respective a tarifului pentru serviciul de canalizare/epurare -
» HCL nr. 60 din 24.06.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Constantin Daicoviciu si a listei de investitii pe trim. II anul 2015 -
» HCL nr. 61 din 29.06.2015 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de lucru din data de 29.06.2015 -
» HCL nr. 62 din 29.06.2015 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare de Consiliu Local din data de 24.06.2015 -
» HCL nr. 63 din 29.06.2015 privind incheierea actului aditional la contractul de Servicii Silvice nr. 1763 din 04.07.2013 -
» HCL nr. 64 din 29.06.2015 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise cu preselectie pentru servicii de exploatare masa lemnoasa din padurea comunala a comunei C. Daicoviciu zona Prisaca-Zagujeni-Mitnicu Mare, a caietului de sarcini si -
» HCL nr. 65 din 25.07.2015 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare de lucru din data de 25.07.2015 -
» Hcl nr. 66 din 25.07.2015 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare de Consiliu Local din data de 29.06.2015 -
» HCL nr. 67 din 25.07.2015 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al Consiliului Local al Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 68 din 25.07.2015 privind aprobarea marcarii a 200mc masa lemnoasa din pasunea impadurita Maciova -
» HCL nr. 69 din 25.07.2015 privind aprobarea intabularii imobilelor Tarla N4 parcela 40bB cadastral 317540; Tarla A4 parcela 41 cadastral 31752;Tarla 26B parcela 15 cadastral 33278 aflate in domeniul privat al comunei C. Daicoviciu -
» HCL nr. 71 din 25.07.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Constantin Daicoviciu si a listei de investitii pe trim. III anul 2015 -
» HCL nr. 72 din 25.07.2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei C. Daicoviciu la 30.06.2015 -
» HCL nr. 74 din 25.07.2015 privind aprobarea elaborarii studiului de fezabilitate si cererii de finantare in vederea accesarii fondurilor europene prin PNDR 2014-2015 pentru Investitia ,,Realizare alimentare cu apa si canalizare ape uzate menajere in -
» HCL nr. 73 din 25.07.2015 privind analizarea stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I an 2015 -
» HCL nr. 75 din 04.08.2015 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata a Consiliului Local din data de 04.08.2015 -
» HCL nr. 76 din data de 04.08.2015 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei C. Daicoviciu -
» HCL nr. 77 din 04.08.2015 privind aprobarea pretului de pornire al licitatiei in cuantum de 98 lei valoarea totala/mc prin vanzarea pe picior a masei lemnoase cuprinse in APV nr. 2282 din 21.07.2015 si APV nr.2283 din 22.07.2015 in cantitate de 506 m -
» HCL nr. 78 din 24.08.2015 privind alegerea domnului Cristinel Danielus Radut, presedinte de sedinta pentru sedinta ordinara de Consiliu Local din data de 24.08.2015 -
» HCL nr.79 din 24.08.2015 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare de lucru a Consiliului Local din data de 24.08.2015 -
» HCL nr. 80 din data de 24.08.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Constantin Daicoviciu si a listei de investitii pe trim. III anul 2015 -
» HCL nr. 81 din data de 24.08.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si cererii de finantare in vederea accesarii fondurilor europene prin PNDR 2014-2020 pentru Investitia ,,Amenajare drumuri agricole in comuna Constantin Daicoviciu’’ -
» HCL nr. 82 din 15.09.2015 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata a Consiliului Local din data de 15.09.2015 -
» HCL nr. 83 din 15.09.2015 privind numirea reprezentantilor consiliului Local Constantin Daicoviciu care vor face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale cu clasele I – VIII Constantin Daicoviciu in anul scolar 2015-2016 -
» HCL nr. 84 din 30.09.2015 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare de lucru a Consiliului Local din data de 30.09.2015 -
» HCL nr. 85 din 30.09.2015 privind alegerea domnului Carabas Dorian presedinte de sedinta pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 201 -
» HCL nr. 86 din 30.09.2015 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al Consiliului Local al Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 87 din 30.09.2015 privind acordarea titlului de Cetatean de Onoaree al comunei Constantin Daicoviciu’’ domnului reverend ROY EMANUEL OLSEN -
» HCL nr. 88 din 30.09.2015 privind acordarea titlului de Cetatean de Onoaree al comunei Constantin Daicoviciu’’ domnului profesor UNGUREANU CORNEL -
» HCL nr. 89 din 30.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si cererii de finantare in vederea accesarii fondurilor europene nerambursabile prin PNDR 2014-2020 masura 7.2. pentru Investitia ,,Modernizare drumuri comunale in comuna Constant -
» HCL nr. 90 din 30.09.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Constantin Daicoviciu si a listei de investitii pe trim. III anul 2015 -
» HCL nr. 91 din 30.09.2015 privind aderarea comunei Constantin Daicoviciu la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala Judetului Caras-Severin -
» HCL nr. 92 din 09.10.2015 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de lucru a Consiliului Local din data de 09.10.2015 -
» HCL nr. 93 din 09.10.2015 privind aprobarea contractarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in instanta -
» HCL nr. 94 din 09.10.2015 privind aprobarea pretului de vanzare a masei lemnoase in cantitate de 317 mc din rampa catre populatie si institutii scolare in cuantum de 90 lei/mc lemnul de foc si 100 lei/mc lemnul de lucru -
» HCL nr. 95 din 28.10.2015 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare de lucru a Consiliului Local din data de 28.10.2015 -
» HCL nr. 96 din 28.10.2015 privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise cu preselecţie pentru servicii exploatare de masă lemnoasă, cuprinsă în APV-urile nr.935;1316;1317, din pasunea impadurita a localitatii Maciova comuna Constan -
» HCL nr. 97 din 28.10.2015 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei C. Daicoviciu -
» HCL nr. 98 din 28.10.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Constantin Daicoviciu si a listei de investitii pe trim. IV anul 2015 -
» HCL nr. 99 din 28.10.2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei C. Daicoviciu la 30.09.2015 -
» HCL nr. 100 din 28.10.2015 privind aprobarea completarii HCL nr. 20 din 14.08.1999 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 102 din 23.11.2015 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al Aparatului de Specialitate al primarului comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 103 din 23.11.2015 privind modificarea HCL nr. 91 din 30.09.2015 cu privire la aderarea Comunei Constantin Daicoviciu la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala Judetului Caras-Severin -
» HCL nr. 104 din 23.11.2015 privind aprobarea Dispozitiei de Santier nr. 1 din 01.09.2015 la Obiectivul ,,Infintare Centru de Zi pentru Copii Scolari Maciova” -
» HCL nr. 105 din 23.11.2015 privind aprobarea investitiei privind obiectivul ,,Clubul tineretului” in localitatea Mitnicu Mare -
» HCL nr. 106 din 23.11.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Constantin Daicoviciu si a listei de investitii pe trim. IV anul 2015 -
» HCL nr. 107 din 23.11.2015 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Constantin Daicoviciu an scolar 2016-2017 -
» HCL nr. 108 din 02.12.2015 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata a Consiliului Local al comunei Constantin Daicoviciu din data de 02.12.2015 -
» HCL nr. 109 din 02.12.2015 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 69 din 31.10.2014 -
» HCL nr. 110 din 02.12.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Constantin Daicoviciu si a listei de investitii pe trim. IV anul 2015 -
» HCL nr. 111 din 21.12.2015 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare de lucru a Consiliului Local al comunei Constantin Daicoviciu din data de 21.12.2015 -
» HCL nr. 112 din 21.12.2015 privind aprobarea acordului de principiu privind contractarea serviciului de paza si prestari servicii cu Ocolul Silvic Privat Bautar -
» HCL nr. 113 din 21.12.2015 privind aprobarea revocarii HCL nr. 100 din 28.10.2015 privind aprobarea completarii HCL nr. 20 din 14.08.1999 -
» HCL nr. 114 din 21.12.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Constantin Daicoviciu si a listei de investitii pe trim. IV anul 2015 -
» HCL nr. 115 din 21.12.2015 privind aprobarea nivelului impozitelor si taxelor locale incepand cu anul fiscal 2016 la nivelul comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 116 din 30.12.2015 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata a Consiliului Local al comunei Constantin Daicoviciu din data de 30.12.2015 -
» HCL nr. 117 din 30.12.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Constantin Daicoviciu si a listei de investitii pe trim. IV anul 2015 -
» HCL nr. 118 din 30.12.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta. -