PRIMARIA COMUNEI CONSTANTIN DAICOVICIU

Judetul Caras Severin

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL 2017» HCL 2 din 07.01.2017 Aprobare plan de ocupare a functiilor publice -
» HCL 1 din 07.01.2017 Aprobare ordinde de zi -
» HCL 3 din 07.01.2017 Aprobare stat de functii, organigrama -
» HCL 4 din 07.01.2017 Aprobare acoperire definitiva a deficitului Sectiunii de Dezvoltare -
» HCL 5 din 11.01.2017 Aprobare ordine de zi sed. de indata din 11.01.2017, ora 14,00 -
» HCL 7 din 11.02.2017 Alegere presedinte de sed. extraordinara 11.02.2017 -
» HCL 6 din 11.02.2017 Alegere presed. de sed. extraordinara 11.02.2017, ora 09,30 -
» HCL 8 din 11.02.2017 Respingere revocare HCL 85 din 17.10.2016 -
» HCL 9 din 11.02.2017 Aprobare cont executie al bug. loc la data de 31.12.2016 -
» HCL 10 din 11.02.2017 Aprobare utiliz. excedent bugetar aferent anului 2016 -
» HCL 11 din 11.02.2017 Aprobare ind. teh.-econ. ai obiectivului ,,Moderniyare drumuri de interes local in com. Constantin Daicoviciu, judetul Caras Severin,, -
» HCL 12 din 11.02.2017 Aprobare plan de lucrari pe anul 2017 pentru benef. venitului minim garantat -
» HCL 13 din 11.02.2017 Aprobare lucrarile pe anul 2017 cu tractorul, buldoexcavatorul, motocositoarea, drujba si motopompa -
» HCL 14 din 11.02.2017 Numirea reprez. C.L. in Cons. de administratie al scolii Gimn. Constantin Daicoviciu, in anul scolar 2016-2017 -
» HCL 15 din 14.03.2017 Alegere presed. de sed., a sed. de Indata din 14.03.2017, ora, 17,00 -
» HCL 16 din 14.03.2017 Aprobare ordine de zi a sed. de Indata din 14.03.2017, ora, 17,00 -
» HCL 17 din 14.03.2017 Aprobare implem. proiectului ,,Modernizare strazi si drumuri comunale, comuna Constantin Daicoviciu, judetul Caras-Severin,, -
» HCL 18 din 14.03.2017 Aprobare implem. proiectului ,,Moderniyare drumuri agricole, comuna Constantin Daicoviciu, judetul Caras-Severin,, -
» HCL 19 din 17.03.2017 Alegere presed. de sed., a sed. de Indata din 17.03.2017, ora, 19,30 -
» HCL 20 din 17.03.2017 Aprobare ordine de zi a sed. de Indata din 14.03.2017, ora19,30 -
» HCL 21 din 17.03.2017 Aprobare ind. teh.-econ., la ob. de investitii ,,Moderniz. strazi si drumuri comunale, in com. Constantin Daicoviciu, jud. Caras-Severin,, -
» HCL 22 din 17.03.2017 Aprobare ind. teh.-econ., la ob. de investitii ,,Moderniz. drumuri vicinale, in com. Constantin Daicoviciu, ju. Caras-Severin,, -
» HCL 23 din 17.03.2017 Aprobare ind. teh.-econ., la ob. de investitii ,,Construire pod peste paraul Macicas, in loc. Prisaca, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caras-Severin,, -
» HCL 24 din 17.03.2017 Aprobare ind. teh.-econ., la ob. de investitii ,,Realiz. sistem de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, in loc. Cavaran, Pestere, Maciova si Mitnicu Mare, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caras-Severin,, -
» HCL 25 din 17.03.2017 Aprobare ind. teh.-econ., la ob., de investitii ,,Realizare sistem de alimentare cu apa, in loc. Cavaran, Pestere, Maciova si Mitnicu Mare, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caras-Severin,, -
» HCL 26 din 22.03.2017 Aprobare ordine de zi a sed. extraordinare din data de 22.03.2017, ora, 17,00 -
» HCL 27 din 22.03.2017 Aprobare dezlip. imob in cadrul obiectivului ,,Realizare sistem de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, in loc. Cavaran, Pestere, Maciova, Mitnicu Mare, com. Constantin Daicovicu, jud. Caras-Severin,, -
» HCL 28 din 22.03.2017 Aprobare complet. HCL C.D. nr. 20 din 14.08.1999 privind inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Constantin Daicoviciu, jud. Caras-Severin -
» HCL 29 din 28.03.2017 Aprobare ordine de zi a sed. Ordinare din 28.03.2017, ora 18,00 -
» HCL 30 din 28.03.2017 Alegere presedinte de sedinta pentru lunile aprilie, mai, iunie 2017 -
» HCL 31 din 28.03.2017 Aprobare achizitionare servicii privind intabularea Izlazului Comunal -
» HCL 32 din 28.03.2017 Aprobare achizitionare serv. de lucrari topo in vederea intabularii Pasunilor Alpine -
» HCL 33 din 28.03.2017 Aprobare achizitionare tuburi corugate -
» HCL 34 din 28.03.2017 Aprobare Strategie Locala -
» HCL 35 din 28.03.2017 Aprobare buget local pe anul 2017 si a listei de investitii pe anul 2017 -