PRIMARIA COMUNEI CONSTANTIN DAICOVICIU

Judetul Caras Severin

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL 2017» HCL 2 din 07.01.2017 Aprobare plan de ocupare a functiilor publice -
» HCL 1 din 07.01.2017 Aprobare ordinde de zi -
» HCL 3 din 07.01.2017 Aprobare stat de functii, organigrama -
» HCL 4 din 07.01.2017 Aprobare acoperire definitiva a deficitului Sectiunii de Dezvoltare -
» HCL 5 din 11.01.2017 Aprobare ordine de zi sed. de indata din 11.01.2017, ora 14,00 -
» HCL 7 din 11.02.2017 Alegere presedinte de sed. extraordinara 11.02.2017 -
» HCL 6 din 11.02.2017 Alegere presed. de sed. extraordinara 11.02.2017, ora 09,30 -
» HCL 8 din 11.02.2017 Respingere revocare HCL 85 din 17.10.2016 -
» HCL 9 din 11.02.2017 Aprobare cont executie al bug. loc la data de 31.12.2016 -
» HCL 10 din 11.02.2017 Aprobare utiliz. excedent bugetar aferent anului 2016 -
» HCL 11 din 11.02.2017 Aprobare ind. teh.-econ. ai obiectivului ,,Moderniyare drumuri de interes local in com. Constantin Daicoviciu, judetul Caras Severin,, -
» HCL 12 din 11.02.2017 Aprobare plan de lucrari pe anul 2017 pentru benef. venitului minim garantat -
» HCL 13 din 11.02.2017 Aprobare lucrarile pe anul 2017 cu tractorul, buldoexcavatorul, motocositoarea, drujba si motopompa -
» HCL 14 din 11.02.2017 Numirea reprez. C.L. in Cons. de administratie al scolii Gimn. Constantin Daicoviciu, in anul scolar 2016-2017 -
» HCL 15 din 14.03.2017 Alegere presed. de sed., a sed. de Indata din 14.03.2017, ora, 17,00 -
» HCL 16 din 14.03.2017 Aprobare ordine de zi a sed. de Indata din 14.03.2017, ora, 17,00 -
» HCL 17 din 14.03.2017 Aprobare implem. proiectului ,,Modernizare strazi si drumuri comunale, comuna Constantin Daicoviciu, judetul Caras-Severin,, -
» HCL 18 din 14.03.2017 Aprobare implem. proiectului ,,Moderniyare drumuri agricole, comuna Constantin Daicoviciu, judetul Caras-Severin,, -
» HCL 19 din 17.03.2017 Alegere presed. de sed., a sed. de Indata din 17.03.2017, ora, 19,30 -
» HCL 20 din 17.03.2017 Aprobare ordine de zi a sed. de Indata din 14.03.2017, ora19,30 -
» HCL 21 din 17.03.2017 Aprobare ind. teh.-econ., la ob. de investitii ,,Moderniz. strazi si drumuri comunale, in com. Constantin Daicoviciu, jud. Caras-Severin,, -
» HCL 22 din 17.03.2017 Aprobare ind. teh.-econ., la ob. de investitii ,,Moderniz. drumuri vicinale, in com. Constantin Daicoviciu, ju. Caras-Severin,, -
» HCL 23 din 17.03.2017 Aprobare ind. teh.-econ., la ob. de investitii ,,Construire pod peste paraul Macicas, in loc. Prisaca, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caras-Severin,, -
» HCL 24 din 17.03.2017 Aprobare ind. teh.-econ., la ob. de investitii ,,Realiz. sistem de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, in loc. Cavaran, Pestere, Maciova si Mitnicu Mare, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caras-Severin,, -
» HCL 25 din 17.03.2017 Aprobare ind. teh.-econ., la ob., de investitii ,,Realizare sistem de alimentare cu apa, in loc. Cavaran, Pestere, Maciova si Mitnicu Mare, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caras-Severin,, -
» HCL 26 din 22.03.2017 Aprobare ordine de zi a sed. extraordinare din data de 22.03.2017, ora, 17,00 -
» HCL 27 din 22.03.2017 Aprobare dezlip. imob in cadrul obiectivului ,,Realizare sistem de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, in loc. Cavaran, Pestere, Maciova, Mitnicu Mare, com. Constantin Daicovicu, jud. Caras-Severin,, -
» HCL 28 din 22.03.2017 Aprobare complet. HCL C.D. nr. 20 din 14.08.1999 privind inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Constantin Daicoviciu, jud. Caras-Severin -
» HCL 29 din 28.03.2017 Aprobare ordine de zi a sed. Ordinare din 28.03.2017, ora 18,00 -
» HCL 30 din 28.03.2017 Alegere presedinte de sedinta pentru lunile aprilie, mai, iunie 2017 -
» HCL 31 din 28.03.2017 Aprobare achizitionare servicii privind intabularea Izlazului Comunal -
» HCL 32 din 28.03.2017 Aprobare achizitionare serv. de lucrari topo in vederea intabularii Pasunilor Alpine -
» HCL 33 din 28.03.2017 Aprobare achizitionare tuburi corugate -
» HCL 34 din 28.03.2017 Aprobare Strategie Locala -
» HCL 35 din 28.03.2017 Aprobare buget local pe anul 2017 si a listei de investitii pe anul 2017 -
» hcl 36 din 12.04.2017aprobare ordine de zi -
» hcl 37 din 12.03.2017 intercom deseuri -
» hcl 38 din 12.04.2017 asociatia comunelor -
» hcl aprobare rectificare buget -
» hcl40 din 12.04.2017 aprobare plan urbanistic -
» hcl 41 din 30.05.2017 aprobare ordine de zi -
» hcl 42 dezlipire suprafata 100m din cf34085 uat daicoviciu -
» hcl 43 din 30.05.2017 aprobare act aditional la contractul de prestari sevicii -
» hcl 44 din 30.05.2017 aprobare taxa speciala de salubritate -
» hcl 45 aprobarea contului de executie la data de 31.03.2017 -
» hcl 46 din 30.06.2017 aprobare ordine de zi -
» hcl 47 din 30.06.2017 alegere presedinte de sedinta -
» hcl 48 din 30.06.2017 rectificare buget, pe trim II -
» hcl 49 din 22.07.2017 oprobare ordine de zi -
» hcl 50 din 22.07.2017 aprob privind stabilirea salariilor con leg 153/2017 -
» hcl 51 din 22.07.2017 aprob rectificare buget tri III -
» hcl 52 din 22.07.2017 modificare stat functii si organigrama -
» hcl53 din 22.07.2017 aprob dispozitie santier modernizare drum interes local -
» hcl 54 din 22.07.2017 aprob trecere unor terenuri in domeniul public -
» hcl 55 din 22.07.2017 aprobare contracte servicii juridice -
» hcl 56 din 22.07.2017 aprobare plata lucrari anexa parohie prisaca -
» hcl 57 din 22.07.2017 aprobare contracte achizitii publice -
» hcl 58 din 01.08.2017 aprobare ordine de zi -
» hcl 59 din 01.08.2017cont de executie la data de 30.06.2017 -
» hcl 60 din 01.08.2017 rectificare buget trim III -
» hcl 61 din 01.08.2017 trecere unor terenuri -
» hcl 62 din 12.08.2017 aprobare ordine de zi -
» hcl 63 din 12.08.2017 aprob act aditional 6 Modernizare drumuri -
» hcl 64 -
» hcl 65 aprobare SCIM -
» hcl 66 din 12.08.2017 rectificare buget -
» hcl 67 din 12.08.2017 act aditional ocolul silvic -
» hcl 68 din 12.08.2017 aprobare parteneriat asociatia comunelor -
» hcl 69 din 02.09.2017 aprobare ordine de zi -
» hcl 70 din 02.09.2017 aprobare buget -
» hcl 71 din 02.09.2017 aprobare suma izlaz -
» hcl 72 din 02.09.2017 aprobare parteneriat parohii -
» hcl 73 din 02.09.2017 aprob baza sportiva -
» hcl 74 din 02.09.2017 aprobare sume drumuri agricole -
» hcl 75 din 30.09.2017 ordine de zi -
» hcl 76 din 30.09.2017 alegere presedinte de sedinta -
» hcl 77 din 30.09.2017 contracte servicii juridice -
» hcl 78 din 30.09.2017 aprobare buletin determinare -
» hcl 79 din 30.09.2017 aprobare plata materiale parohie Maciova -
» hcl 80 din 30.09.2017 rectif bug tri III -
» hcl 81 din 30.09.2017 reorganizare ISU -
» hcl 82 din 30.09.2017alegere reprezent Scoala -
» hcl 83 din 30.09.2017 reparatie acoperis centru multifunctional Maciova -
» hcl 84 din 30.09.2017 achizitionare camera video -
» hcl 85 din 30.09.2017 marcarea a doi nuci -
» hcl 86 din 14.10.2017 aprob ordine zi -
» hcl 87 din 14.10.2017 achizitionare centrala termica ptr Scoala Gim Zagujeni -
» hcl 88 din 14.10.2017 aprobare APV -
» hcl 89 din 31.10.2017 aprob ordine de zi -
» hcl 90 din 31.10.2017 aprob rectificare buget trim IV -
» hcl 91 din 31.10.2017 aprob cont executie -
» hcl 92 din 31.10.2017 rectificare HCL 42/30.05.2017 -
» hcl 93 din 31.10.2017 marcarea a doi arbori esenta molid -
» hcl 94 din 13.11.2017 ordine de zi -
» hcl 95 din 13.11.2017 aprob indicatori tehnico economici -
» hcl 96 din 27.11.2017 aprob ordine de zi -
» hcl 97 din 27.11.2017dare in folosinta Transgaz -
» hcl 98 din 27.11.2017 aprob contracte servicii juridice -
» hcl 99 din 27.11.2017 Achizitionare sistem alarmare ISU -
» hcl 100 din 27.11.2017 aprobare infiintare SPCLEP -
» hcl 101 din 27.11.2017 plati factura parohie Cavaran -
» hcl 102 din 27.11.2017plati factura Pestere -
» hcl 103 din 27.11.2017 achiz centrala termica ptr. Centrul Medical de Permanenta -
» hcl 104 din 27.11.2017 achizitionare cap tractor hidraulic -
» hcl 105 din 27.11.2017 iluminat stradal festiv -
» hcl 106 din 27.11.2017 rectif buget -
» hcl 107 din 27.11.2017 marcare a 10 nuci -
» hcl 108 din 27.11.2017 reglementarea pasunatului -
» hcl 109 din 27.11.2017 aprobare investitii baza soptiva -
» aprobare ordine de zi -
» hcl 111 rectificare buget -
» hcl 112 aprobare ordine de zi -
» hcl113 aprobare plan ocupare functii -
» hcl 114 revocare hcl 85/2017 -
» hcl 115 alegere presedinte -
» hcl 116 aprobare ordine de zi -
» hcl 117 aprobare impozite si taxe -
» hcl 118 rectificare buget -