PRIMARIA COMUNEI CONSTANTIN DAICOVICIU

Judetul Caras Severin

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL 2016» HCL nr. 51 din 06.05.2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata a Consilului Local al Comunei Constantin Daicoviciu din data de 06.05.2016 -
» HCL nr. 50 din 06.05.2016 privind alegerea doamnei Blidariu Elena Ana, presedinte de sedinta pentru sedinta de indata a Consilullui Local al Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 48 din 25.04.2016 privind aprobarea completarii HCL nr. 20 din 14.089.1999 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 49 din 25.04.2016 privind implementrea proiectului ,,Asfaltarea strazilor din Comuna Constantin Daicoviciu” -
» HCL nr. 47 din 25.04.2016 privind rectificarea bugetului local al com. C. Daicoviciu si a listei de investitii pe trim. II si III anul 2016 -
» HCL nr. 46 din 25.04.2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata a Consilului Local al Comunei Constantin Daicoviciu din data de 25.04.2016 -
» HCL nr. 45 din 14.04.2016 privind stabilirea conditiilor care vor sta la baza incheierii acordului de reabilitare a infrastructurii rutiere administrata de Consilul Local al Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 44 din 14.04.2016 privind privind aprobarea cererii doamnei Lata Lucia , in vederea atribuirii unei suprafete de teren conform Legii 15/2003 -
» HCL nr. 43 din 14.04.2016 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a serviciului de colectare selectiva, transport si depozitare a deseurilor de pe raza Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 42 din 14.04.2016 privind revocarea HCL nr. 16 din 26.01.2016 -
» HCL nr. 41 din 14.04.2016 privind aprobarea modificarii statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 39 din 14.04.2016 privind aprobarea finantarii nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru proiecte locale , acordate in baza Legii 350/2005 -
» HCL nr. 40 din 14.04.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 37 din 14.04.2016 privind actualizarea ,, Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul Comunei Constantin Daicoviciu” -
» HCL nr. 38 din 14.04.2016 privind aprobarea dispozitiei de santier pentru racordarea Centrului de Zi pentru copii scolari din Localitatea Maciova la reteaua de apa a scolii cu clasele I-VIII Maciova -
» HCL nr. 36 din 14.04.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Constantin Daicoviciu pe trim. II si III anul 2016 -
» HCL nr. 35 din 14.04.2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consilului Local al Comunei Constantin Daicoviciu din 14.04.2016 -
» HCL nr. 34 din 14.04.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie-mai-iunie 2016 -
» HCL nr. 33 din 10.03.2016 privind aprobarea valorii totale si a proiectului tehnic a obiectivului de investitii ,, Modernizare drumuri comunale, etapa a II-a, comuna Constantin Daicoviciu, judetul Caras-Severin” -
» HCL nr. 32 din 10.03.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei constantin Daicoviciu pe trim. I si II anul 2016 -
» HCL nr. 31 din 10.03.2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Constantin Daicoviciu la data de 31.12.2015 -
» HCL nr. 30 din 10.03.2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraodinare a Consilului Local al Comunei Constantin Daicoviciu din data de 10.03.2016 -
» HCL nr. 29 din 24.02.2016 privind rectificarea bugetului local al com. C. Daicoviciu si a listei de investitii pe trim. I an 2016 -
» HCL nr. 28 din 24.02.2016 privind aprobarea incheierii unui contract de administrare cu Ocolul Silvic Paltinis -
» HCL nr. 27 din 24.02.2016 privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational sub forma de tichete sociale -
» HCL nr. 25 din 24.02.2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Fiat Grigore Nicolita -
» HCL nr. 26 din 24.02.2016 privind participarea comunei Constantin Daicoviciu in calitate de membru fondator al Asociatiei ,,Urgent Life Caransebes`` -
» HCL nr. 24 din 24.02.2016 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Jdioreantu Petru Dorin -
» HCL nr. 23 din 24.02.2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consilului Local al Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 22 din 26.01.2016 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 21 din 26.01.2016 privind aprobarea finantarii nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru proiecte locale acordata in baza Legii 350/2005 -
» HCL nr. 20 din 26.01.2016 privind utilizarea excedentului bugetar al com. C. Daicoviciu aferent anului 2015 -
» HCL nr. 19 din 26.01.2016 privind aprobarea bugetului local al com. C. Daicoviciu si a listei de investitii pe anul 2016 -
» HCL nr. 18 din 26.01.2016 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica deschisa cu strigare a unor mijloace fixe-bunuri mobile aflate in proprietatea privata a Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 17 din 26.01.2016 privind aprobarea darii in folosinta gratuita pe o perioada de 4 ani a unei centrale termice pe lemne pentru Parohia Ortodoxa Maciova -
» HCL nr. 16 din 26.01.2016 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a serviciului de colectare selective, transport si depozitare a deseurilor de pe raza Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 13 din 26.01.2016 privind aprobarea revocarii HCL nr. 93 din 09.10.2015 -
» HCL nr. 14 din 26.01.2016 privind aprobarea revocarii HCL nr. 109 din 02.12.2015 -
» HCL nr. 15 din 26.01.2016 privind aprobarea revocarii art. 3 din HCL nr. 30 din 11.09.2008 -
» HCL nr. 12 din 26.01.2016 privind aprobarea lucrarilor ce se vor executa in anul 2016 cu tractorul, buldoexcavatorul, motocositoarea, drujba si motopompa aflate in dotarea Primariei Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 11 din 26.01.2016 privind aprobarea Planului de lucrari pe anul 2016 pentru beneficiarii de venit minim garantat -
» HCL nr. 10 din 26.01.2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Ordinare de lucru a Consilului Local al Comunei Constantin Daicoviciu din data de 26.01.2016 -
» HCL nr. 9 din 19.01.2016 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Comunei Constantin Daicoviciu pentru anul scolar 2016-2017 -
» HCL nr. 8 din 19.01.2016 privind revocarea HCL Constantin Daicoviciu nr. 107 din 23.11.2015 -
» HCL nr. 7 din 19.01.2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei deindata a Consilului Local al Comunei Constantin Daicoviciu din data de 19.01.2016 -
» HCL nr. 5 din 17.01.2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraodinare a Consilului Local al Comunei Constantin Daicoviciu din data de 17.01.2016 -
» HCL nr. 6 din 17.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii ,, Modernizare drumuri de interes local in Comuna Constantin Daicoviciu`` -
» HCL nr. 4 din 07.01.2016 privind aprobarea infintarii Centrului Medical de Permanenta Fix Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 3 din 07.01.2016 privind aprobarea acoperii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedent Buget Local Comuna C-tin Daicoviciu an 2015 -
» HCL nr. 1 din 07.01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Ianuarie-Martie 2016 -
» HCL nr. 2 din 07.01.2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei deindata a Consilului Local al Comunei Constantin Daicoviciu din data de 07.01.2016 -
» HCL nr. 52 din 06.05.2016 privind incetarea inainte de termen a mandatului de viceprimar a domnului Radut Cristinel Danielus -
» HCL nr. 53 din 06.05.2016 privind alegerea domnului Muntean Petru viceprimar ala Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 54 din 06.05.2016 privind acordarea de mandat special domnului Muntean Petru in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Intercom Deseuri” Caras-Severin -
» HCL nr. 55 din 06.05.2016 privind modificarea Actului Constitutiv a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Intercom Deseuri” Caras-Severin -
» HCL nr. 56 din 06.05.2016 privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Intercom Deseuri” Caras-Severin -
» HCL nr. 57 din 01.07.2016 privind constituirea comisiei de validare a Consilului Local al Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 58 din 01.07.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali, pentru Consilul Local al Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 59 din 01.07.2016 privind constituirea Consilului Local al Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 60 din 01.07.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 61 din 01.07.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 62 din 01.07.2016 privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consilului Local al Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 64 din 11.07.2016 privind modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public. -
» HCL nr. 63 din 11.07.2016 privind aprobare ordine de zi sedinta extraordinara din 11.07.2016 -
» HCL nr. 65 din 11.07.2016 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe trim III si IV anul 2016 -
» HCL nr. 66 din 30.08.2016 privind aprobare ordine de zi sedinta ordinara din 30.08.2016 -
» HCL 67 din 30.08.2016 privind aprobarea modificarii statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Constantin Daicoviciu -
» HCL nr. 68 din 30.08.2016 privind stabilirea domeniilor si locurilor in care se va presta munca neremunerata in folosul comunitatii -
» HCL nr. 69 din 30.08.2016 privind rectificarea bugetului local pe trim III si IV anul 2016 -
» HCL nr. 70 din 30.08.2016 privind aprobarea revocarii HCL nr. 48 din 25.04.2016 -
» HCL nr 71 din 30.08.2016 privind aprobarea cererii D-lui Muntean Petru de acordare a indemnizatiei de consilier local -
» HCL nr. 72 din 27.09.2016 privind aprobare ordine de zi sedinta ordinara din 27.09.2016 -
» HCL nr. 73 din 27.09.2016 privind alegerea d-lui Balint Ioan presedinte de sedinta pt. lunile oct.-dec. 2016 -
» HCL nr. 74 din 27.09.2016 privind aprobarea marcarii a 150 mc lemn de foc in vederea comercializarii catre populatie -
» HCL nr. 75 din 27.09.2016 privind aprobarea achitarii obligatiilor de plata stabilite prin Sentinta civila nr. 1006/2015 i -
» HCL nr. 76 din 27.09.2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III anul 2016 -
» HCL nr. 77 din 17.10.2016 privind aprobare ordine de zi sedinta ordinara din 17.10.2016 -
» HCL nr. 78 din din 17.10.2016 privind aprobarea revocarii HCL nr. 74 din 27.09.2016 -
» HCL nr. 79 din din 17.10.2016 privind aprobarea marcarii a 150 mc lemn de foc in vederea comercializarii catre populatie , in U.A.7 pe o suprafata de 3 ha Produse Principale Progresive Racordare -
» HCL nr. 80 din 17.10.2016 privind aprobarea scoaterii la licitatie a serviciului de exploatare masa lemnoasa cuprinsa in APV nr. 2283 din 22.07.2015 in volum de 506 mc -
» HCL nr. 81 din 17.10.2016 privind aprobarea Dispozitiei de Santier nr 1 din 17.10.2016 la Obiectivul Modernizare drumuri Comunale Etapa II -
» HCL nr. 82 din 17.10.2016 privind aprobarea desfintarii postului de paznic din cadrul Compartimentului Intretinere Apa si Canalizare si aprobarea infintarii postului de muncitor necalificat in cadrul aceluiasi compartiment. -
» HCL 83 din 17.10.2016 Aprobarea regulamentului-cadru de organizare si functionare Centrul de zi pt. copii scolari in com Constantin Daicoviciu, loc. Maciova -
» HCL 84 din 17.10.2016 Aprobare stabilire normativ propriu de cheltuieli -
» HCL 85 din 17.10.2016 Aprobare dezlipire imobil Maciova -
» HCL 86 din 17.10.2016 Aprobare rectificare buget local pe trim IV 2016 -
» HCL 87 din 25.10.2016 Aprobare ordine de zi sed. de Indata din 25.10.2016 -
» HCL 88 din 25.10.2016 Aprobare rectificare buget local trim IV, 2016 la cap. venituri si cheltuieli -
» HCL 89 din 25.10.2016 Aprobare contractare de servicii juridice -
» HCL 90 din 25.10.2016 Aprobare pret lemn de foc si de lucru in vederea comercializarii catre populatie -
» HCL 91 din 14.11.2016 Aprobare ordine de zi sedinta de Indata din 14.11.2016 -
» HCL 92 din 14.11.2016 Aprobare revocare HCL 71 din 30.08.2016 -
» HCL 93 din 14.11.2017 Aprobare incheiere act aditional la obiectivul de investitie ,,Modernizre drumuri de interes local in com. Constantin Daicoviciu,, -
» HCL 94 din 14.11.2016 Aprobare rectificare buget local pe trim IV 2016 -
» HCL 95 din 13.12.2016 Aprobare ordine de zi a sed. de Indata din 13.12.2016 -
» HCL 96 din 13.12.2016 Aprobare scoatere a licitatie publica Cabinet Medical - Medicina de familie -
» HCL 97 din 13.12.2016 Aprobare incheiere act aditional la contractul de servicii silvice -
» HCL 98 din 13.12.2016 Aprobare cont de executie al bug. local al com. C.D.la data de 30.09.2016 -
» HCL 99 din 13.12.2016 Aprobare rectificare buget local trim IV, 2016 la cap. veniuri si cheltuieli -
» HCL 100 din 28.12.2016 Aprobare ordine de zi a sed. extraordinare din 28.12.2016 -
» HCL 101 din 28.12.2016 Aprobare rectificare buget local pe trim IV 2016, la cap. venituri si cheltuieli -
» HCL 102 din 28.12.2016 Aprobare dezmembrare teren pentru Spatiu de Agrement -
» HCL 103 din 28.12.2016 Aprobare licitatie Cabinet Stomatologic -
» HCL 104 din 28.12.2016 Aprobare presedinte de sedinta pentru ianuarie, februarie, martie 2017 -